Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ελεγχος αρχείων - υποβολή εργασιών
- Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές μετά την υποβολή - ανέβασμα των εργασιών τους στο eclass, να ελέγχουν αν το αρχείο τους έχει ανέβει σωστά. Μετά το ανέβασμα κάνοντας κλικ στο όνομα του αρχείου θα πρέπει να εμφανίζεται το αρχείο.