Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Eclass και δήλωση μαθημάτων
- Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 -

Η εγγραφή στο eclass σε μαθήματα δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στο φοιτητολόγιο.

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνούν για τη δήλωση όλων των μαθημάτων στο φοιτητολόγιο, https://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent/, εντός της προθεσμίας που ορίζεται κάθε εξάμηνο από τις Γραμματείες των Σχολών.

Δικαίωμα εξέτασης και βαθμολόγησης έχετε μόνο στα μαθήματα που δηλώνετε στο φοιτητολόγιο.