Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση στην έκδοση 3.11
- Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 -

Η πλατφόρμα έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση 3.11 (λίστα αλλαγών)