Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση στην έκδοση 3.12.4
- Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 -

Η πλατφόρμα έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση 3.12.4 (λίστα αλλαγών)