Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση στην έκδοση 3.13
- Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022 -

Η πλατφόρμα έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση 3.13 (λίστα αλλαγών).