Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

  • Πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass έχουν μόνο οι χρήστες του Πολυτεχνείου Κρήτης, δηλ. όσοι διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (e-λογαριασμό) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Οι φοιτητές δεν απαιτείται να κάνουν επιπλέον εγγραφή για πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass. Mπορούν να συνδεθούν απευθείας με τα ιδρυματικά τους στοιχεία (username/password) επιλέγοντας Είσοδος στην αρχική οθόνη.
  • Αν ανήκετε στο ακαδημαϊκό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχοι 407, βοηθοί εργαστηρίων, συνεργάτες, κτλ) και θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό με δικαιώματα εκπαιδευτή στην πλατφόρμα, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά μαθήματα, θα πρέπει, χρησιμοποιώντας τα ιδρυματικά σας στοιχεία (username/password), να κάνετε αίτηση για λογαριασμό εκπαιδευτή.