Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα TUC eclass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 -

  Η εγγραφή στο eclass σε μαθήματα δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στο φοιτητολόγιο.

  Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνούν για τη δήλωση όλων των μαθημάτων στο φοιτητολόγιο, https://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent/, εντός της προθεσμίας που ορίζεται κάθε εξάμηνο από τις Γραμματείες των Σχολών.

  Δικαίωμα εξέτασης και βαθμολόγησης έχετε μόνο στα μαθήματα που δηλώνετε στο φοιτητολόγιο.

 • - Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 -

  Οι χρήστες της εφαρμογής Open eClass Mobile, στο πεδίο domain name θα πρέπει να πληκτρολογούν το https://www.eclass.tuc.gr

 • - Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 -

  Για να χρησιμοποιήσετε το eclass θα πρέπει να κάνετε μία και μοναδική φορά εγγραφή στο eclass. Για την εγγραφή σας χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που σας έχει δοθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου.

  Οι διπλοί λογαριασμοί θα απενεργοποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 40
Available on the App Store
Available on the Play Store