Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Τρόποι διενέργειας εξετάσεων μέσω eclass
- Σάββατο, 05 Σεπτεμβρίου 2020 -

To eclass προσφέρει 2 βασικές δυνατότητες για τη διενέργεια εξετάσεων:

  1. On-line ασκήσεις (tests) για κάθε μάθημα μέσω του υποσυστήματος Ασκήσεις. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στα αντίστοιχα εγχειρίδια, https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises
  2. Υποβολή τελικών διαγωνισμάτων (αρχείων) μέσω του υποσυστήματος Εργασίες, το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των διαγωνισμάτων του μαθήματος. Ο εκπαιδευτής ανεβάζει την εκφώνηση, και ρυθμίζει τις διάφορες λεπτομέρειες της εξέτασης όπως για παράδειγμα τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης.  Το σύστημα επιτρέπει στους εγγεγραμμένους στο μάθημα εκπαιδευόμενους να ανεβάσουν ηλεκτρονικά τις εργασίες η να τις υποβάλουν σε πραγματικό χρόνο (Online κείμενο) μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής και στη συνέχεια αφού ο εκπαιδευτής τις βαθμολογήσει να δουν το βαθμό τους. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στα αντίστοιχα εγχειρίδια, https://docs.openeclass.org/el/teacher/assignments.

Επίσης, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το συντονισμό των εξετάσεων είναι οι Ομάδες Χρηστών. Μέσω των Ομάδων Χρηστών για παράδειγμα μπορούμε να ζητήσουμε από τους φοιτητές να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις ώστε να γίνει καλύτερος προγραμματισμός και η επικοινωνία να γίνεται μόνο με όσους πραγματικά θα συμμετέχουν στην εξέταση. Ακόμη, η ανάθεση των Ασκήσεων και των Εργασίών μπορεί να γίνει σε διαφορετικές Ομάδες Χρηστών έτσι να μην "γράφουν" όλοι το ίδιο θέμα. Η εγγραφή/απεγγραφή από μια Ομάδα Χρηστών μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτή (δηλ. από τους εκπαιδευόμενους) είτε να γίνεται μόνο από τον εκπαιδευτή. 

Καλό είναι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να αλλάζετε την κατάσταση του μαθήματος σας σε Κλειστό, ώστε η πρόσβαση σε αυτό να επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμένους σε αυτό εκπαιδευόμενους και να απενεργοποιείτε τα Εργαλεία/υποσυστήματα που δεν χρειάζεστε κατά την διάρκεια της εξέτασης (πχ. Έγγραφα).

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μαθηματικών συμβόλων στα σημεία που εμφανίζεται ο ενσωματωμένος συντάκτης κειμένου https://docs.openeclass.org/el/mathp