Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαδραστικό Υλικό Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΠΚ (GRADIM101)
Σεμινάριο "Η μετάβαση στη Φοιτητοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση" (VTC105)
Υλικό Μελέτης Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πολυτεχνείου Κρήτης (VTC109)