Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση μεταπτυχιακών μαθημάτων ΜΠΔ, ακ. έτος 2021-22 (MPD338)Ανδρέας Σαμαράς
Αξιολόγηση προπτυχιακών μαθημάτων ΜΠΔ, ακ. έτος 2021-22 (MPD337)Ανδρέας Σαμαράς
Αποθήκες Δεδομένων-Data Mining-Συστήματα OLAP-Λήψη Αποφάσεων - 2008 (MPD182)Αναστασία Καραναστάση
Δοκιμές eclass (MPD231)Σαμαράς Ανδρέας