Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εφαρμοσμένη Γεωχημεία (MHXOP231)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΗ
Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων (MHXOP232)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ