Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εκθέσεις Αναμόρφωσης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΜΗΧ.Ο.Π (MHXOP128)Βασίλειος Περδικάτσης
Υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα (MHXOP127)Βασίλειος Κελεσίδης